Om du bryter

Skulle du bryta loppet måste du anmäla detta till vårt kansli. När du ringer får du även information om transport tillbaka till målet på Sollerön.

Vi har fordon som cirkulerar längs banan som ser till att du och din cykel kommer tillbaka till målet eller till närmaste kontroll där du får invänta transport tillbaka till målet.

Cykelservice längs banan

Längs banan cirkulerar servicepersonal som är redo att hjälpa åkare som fått punktering eller som har problem med sin cykel.

Information

Har du frågor som inte handlar om beställning av cykelservice längs banan eller att man bryter loppet ska du istället ringa 0250-22525 så kommer du till vårt informationscenter.

Viktiga telefonnummer under loppet

Ring något av följande nummer så lotsar vårt informationscenter servicefordonen till rätt ställe längs banan för service eller om du väljer att avbryta loppet.

073-839 34 66

073-839 34 70

Regler för deltagande

Läs och beakta reglerna för deltagande i Siljan Runt

Pågående vägbyggen

”Genomfart Mora” är ett stort och mångårigt projekt som pågått under pandemin där det börjar närma sig färdigställande. Dock bör man vara extra uppmärksam i Mora sträckningen mellan kyrkan och ”Noretbron”. Det är färdvägarna 7 och 12 mil som berörs av detta.

Efter Rättvik fram till avfarten mot Tällberg kan ny beläggning ha lagts. Det ska inte orsaka problem med utrustning men kanske bra att ha info om det. Det är färdvägarna 12 och 16 mil som berörs av detta.

Depåer längs 7 mil
Orsasjön Runt

Följ skyltning: Röd 7

 • Kumbelnäs
  Sportdryck, vatten, blåbärssoppa, bullar, bananer
  Sollerön – Kumbelnäs: ca 2,7
  Stänger kl. 13:00
 • Vinäs
  Sportdryck, vatten, bullar, kaffe
  Kumbelnäs – Vinäs: ca 3,3 mil
  Stänger kl. 14:00
 • Mål
  Vinäs – Sollerön: ca 1,0 mil
  Stänger kl. 18:00

Depåer längs 12 mil
Siljan Runt

Följ skyltning: Blå 12
 • Färnäs
  Sportdryck, vatten, bananer
  Sollerön – Färnäs: ca 1,5 mil
  Stänger kl. 13:00
 • Garsås
  Sportdryck, vatten, korv med bröd, blåbärssoppa, buljong, bullar, bananer
  Färnäs – Garsås: ca 1,6 mil
  Stänger kl. 14:00
 • Tällberg
  Sportdryck, vatten, blåbärssoppa, buljong, bullar, bananer, kaffe
  Garsås – Tällberg: ca 3 mil
  Stänger kl. 15:15
 • Fornby
  Sportdryck, vatten, bullar, kaffe
  Tällberg – Fornby: ca 2,1 mil
  Kontrollen stänger kl. 16.30
 • Björka
  Sportdryck, vatten, buljong, bullar, kaffe
  Fornby – Björka: ca 2,3 mil
  Stänger kl. 17:15
 • Mål
  Björka – Sollerön: ca 1,5 mil
  Stänger kl. 18:00

Depåer längs 16 mil
Orsasjön & Siljan Runt

Följ skyltning: Grön 16
 • Kumbelnäs
  Sportdryck, vatten, blåbärssoppa, bananer
  Sollerön – Kumbelnäs: ca 2,7 mil
  Stänger kl. 13:00
 • Färnäs
  Sportdryck, vatten, bullar, bananer
  Kumbelnäs – Färnäs: ca 2,8 mil
  Stänger kl. 13:00
 • Garsås
  Sportdryck, vatten, korv med bröd, blåbärssoppa, buljong, bullar, bananer
  Färnäs – Garsås: ca 1,6 mil
  Stänger kl. 14:00
 • Tällberg
  Sportdryck, vatten, blåbärssoppa, buljong, bullar, bananer, kaffe
  Garsås – Tällberg: ca 3 mil
  Stänger kl. 15:15
 • Fornby
  Sportdryck, vatten, bullar, kaffe
  Tällberg – Fornby: ca 2,1 mil
  Kontrollen stänger kl. 16.30
 • Björka
  Sportdryck, vatten, buljong, bullar, kaffe
  Fornby – Björka: ca 2,3 mil
  Stänger kl. 17:15
 • Mål
  Björka – Sollerön: ca 1,5 mil
  Stänger kl. 18:00