Välkommen till Siljan Runt 6 juni 2020

Anmälan öppnar 30 juni

16 mil - Orsasjön & Siljan Runt
0%
12 mil - Siljan Runt
0%
7 mil - Orsasjön Runt
0%

Orsasjön 7 mil

Siljan runt 12 mil

Orsasjön & Siljan runt 16 mil