Siljan Runt 2020 är inställt p.g.a. Covid-19 – Information på denna sida gäller ordinarie lopp.

Regler för Siljan runt

SILJAN RUNT OCH TRAFIKEN

 • Siljan Runt är ett motionslopp och inget tävlingslopp. Därmed är det ordinarie trafikregler längs banan som gäller och dessa ska efterföljas av samtliga deltagare. Visa hänsyn mot samtliga medtrafikanter – såväl andra cyklister, bilister och gångare etc. Arrangören friskriver sig allt ansvar om åkare bryter mot dessa trafikregler och förbehåller sig rätten att stoppa och avbryta cyklist att fullfölja loppet om man bryter mot trafikregler eller brister i sin hänsyn mot övrig trafik.
 • Deltagande sker på egen risk.
 • Anvisningar från arrangörens funktionär/flaggvakt ska följas.
 • Inga egna följebilar är tillåtna – vare sig privata eller från företag.

UTRUSTNING

 • Cykelhjälm ska användas under hela loppet.
 • Inga tempostyren, triathlon- eller extrabågar är tillåtna.
 • Heltäckta hjul är inte tillåtna.
 • HPV:s, enhjulingar, rollers, barnsits, cykelkärra och motordrivna cyklar är inte tillåtna.
 • För användande av liggcykel, elcykel eller trehjuling kan dispens ges. Dispens ansökes via mejl till info@siljanrunt.se i god tid före anmälan.
 • Tandemcykel är tillåten så länge båda cyklisterna har anmält sig till loppet.

UNDER LOPPET

 • Nedskräpning är förbjuden enligt svensk lag. Skräp kastas i avsedd plats på kontroller, särskilda skräpzoner eller vid start-/målområde.
 • För allas trevnad urinerar man dessutom på avsedd plats och avskiljt och inte på privat tomtmark eller i folksamlingar.
 • Var uppmärksam och ta del av skyltning längs banan för att inte köra fel.
 • Det är förbjudet att använda mobiltelefon när du cyklar.
 • Ingen langning, draghjälp eller pace från motorfordon är tillåten.
 • Om du avviker från banan – lämna cykeln väl synlig vid vägkanten för att uppmärksamma arrangören att det finns cyklister längs banan.
 • Vi tackar Vätternrundan för denna film som vi vill tipsa om: Cykla i grupp

FORCE MAJEUR

 • Om loppet på grund av extra ordinära omständigheter måste ställas in, återbetalar arrangören 50% av anmälningsavgiften och förbehåller sig rätten att behålla 50% av anmälningsavgiften.
  • Corona eller Covid-19 kan sätta stopp för att Siljan Runt ska kunna genomföras 2020. Vi följer utvecklingen och har nästa avstämningsdatum 20 juli då vi vet mer om hur läget ser ut för att besluta om arrangemanget ska kunna genomföras 12 september eller om det ställs in.
  • I samband med avstämningen 20 juli kommer information om hur anmälan hanteras vid ev. inställt lopp.