7 mil - Orsasjön runt

7 mil - Orsasjön runt

7 mil - Orsasjön runt

7 mil - Orsasjön runt

7 mil - Orsasjön runt

7 mil - Orsasjön runt

7 mil - Orsasjön runt

7 mil - Orsasjön runt

7 mil - Orsasjön runt

7 mil - Orsasjön runt

7 mil - Orsasjön runt

7 mil - Orsasjön runt

Orsasjön Runt 7 mil 2023 kördes så här:

Dialog förs med Länsstyrelsen och Trafikverket och 2024 års bansträckning är ännu ej fastställd.

I fredags nåddes vi av informationen att Siljan Runt kommer i år att få en något annorlunda bansträckning genom Mora och Orsa.

Dialog har förts med Länsstyrelsen och Trafikverket och för att kunna cykla genom Mora och ut ur Orsa måste vi leda om banan från bilväg in på cykelvägar och på bilväg i utkanten av Mora genom byarna Selja, Östnor och Öna vidare mot Orsa.

Alla tre färdvägar berörs i olika grad av denna ändring som är den sträckning Länsstyrelsen beviljat tillstånd på för att vi ska få genomföra vårt arrangemang. Ett tillstånd vi som arrangör inte ställer oss bakom då vi anser att förändringarna inte är fördelaktiga för ett motionslopp på cykel.

Med ER hjälp hoppas vi nu att ni är uppmärksamma på dessa förändringar genom att följa skyltning av banan och trafikfunktionärers anvisningar så vi kan genomföra årets lopp och arbeta för att i 2024 års tillståndsansökan kunna övertyga om att vi bör återgå till ordinarie bansträckning på bilväg.

Vi tackar för er förståelse och hoppas detta inte ska påverka ert deltagande i negativ bemärkelse.

Cykelfärden startar vid Idrottsparken på Sollerön och går vidare genom Vinäs mot Mora där du leds in på cykelväg för att ta dig över järnväg och RV70 mot Oxbergsleden vidare mot Selja över bron mot Östnor och vidare mot Öna där du återigen ansluter till cykelväg för att ta dig vidare mot Bonäs, Kumbelnäs och Våmhus. Där tar du till höger för att passera Bäcka vidare mot Orsa.

Efter Orsa leds du återigen in på en cykelväg ett parti för att sen korsa E45 för att sedan svänga av till höger och åker genom Vattnäs ner till Mora-Noret. Svänger höger i rondellen, fortsätter via ytterligare ett parti cykelväg i Noret genom Mora vidare förbi Vinäs och tillbaka till målet på Sollerön.

OBS! Genom Mora pågår vägarbete ”Genomfart Mora” vilket innebär en hel del omledning av banan genom Mora. Detta kräver extra försiktighet från dig som cyklist och var uppmärksam på skyltning och trafikfunktionärer längs banan som dessutom kommer gå på en del cykelvägar i år.

OBS! NY BANSTRÄCKNING 7 mil:

Gul heldragen linje är ny bansträckning.

Röd streckad linje är gammal bansträckning.

Depåer 7 mil:

Följ skyltning: Röd 7

 • Kumbelnäs
  Sportdryck, vatten, bullar, bananer
  Sollerön – Kumbelnäs: ca 2,7
  Stänger kl. 13:00
 • Vinäs
  Sportdryck, vatten, kaffe, bullar, bananer
  Kumbelnäs – Vinäs: ca 3,3 mil
  Stänger kl. 14:00
 • Mål
  Vinäs – Sollerön: ca 1,0 mil
  Stänger kl. 18:00