Starttider

Kl. 06:30 – 07:40

16 mil – Siljan och Orsasjön

Följ skyltning: Grön 16

Kl. 07:40-08:00

7 mil – Orsasjön

Följ skyltning: Röd 7

Kl. 08:30 – 09:00

12 mil – Siljan

Följ skyltning: Blå 12

Här är Siljan Runt

Vid Idrottsparken på Sollerön (se karta nedanför) har vi centrum för arrangemanget. Här är start och mål för loppet och det är här du hämtar ut din nummerlapp.

Parkering

Det finns begränsat med parkerings­platser så försök minimera antalet bilar vid start- och målområdet. Respektera och följ skyltning och parkeringsvakters anvisningar på hela Sollerön. Detta för att få bästa möjliga flöde och säkerhet för bil-, cykel- och gångtrafik.

OBS! Om du parkerar utan att anvisats plats från parkeringsvakt får du ha med i beräkningen att du måste flytta ditt fordon.

Vi har dessutom en ”drop zone” mellan Sollerö Kyrka och Sockenhuset där bilister kan stanna till och släppa av åkare som cyklar sista biten till starten.

Husbil för övernattning

Om du planerar att ta husbil till Sollerön för att övernatta i anslutning till loppet måste du ha ett parkeringsbevis väl synligt i din framruta när du anländer.

Detta obligatoriska parkeringsbevis erhåller du genom att senast 15 maj anmäla till info@siljanrunt.se att du kommer med husbil för övernattning. Du får då ett parkeringsbevis per e-post vilket ska skrivas ut och placeras väl synligt i din husbils framruta.

Vi har begränsad möjlighet att ta emot husbilar för övernattning så det är först till kvarn som gäller.

Följande förhållningsregler för husbil gäller:

  • Du kan anlända från fredag 3 juni kl. 15:00.
  • Följ parkeringsvakters anvisningar.
  • Vi har ingen möjlighet att erbjuda el, vatten, kök eller tömning av latrin vilket vi önskar att ni respekterar och önskar ni camping med servicemöjligheter hänvisar vi till professionella campinganläggningar i området.

Nummerlappar

Nummerlappsutdelningen där du hämtar ut din nummerlapp är öppen följande tider:

Fredag 3 juni kl. 17:00 – 22:00
Lördag 4 juni kl. 05:30 – 09:00

För att hämta ut din nummerlapp ska du uppge ditt namn eller ordernummer.

Nummerlappen ska fästas väl synlig fram på din cykel. Detta är en förutsättning för att du ska kunna få en sluttid vid målgång.

Starten

På Siljan Runt kör vi med rullande start där man köar genom fållor fram till starten som sker fortlöpande inom aktuell färdvägs startintervall.

Det innebär att du som anmäld cyklist inte erhåller ett angivet klockslag för din start utan i praktiken kan du välja att ställa dig med dina cykelkompisar och kliva in i fållan tillsammans. När ni är framme vid starten kan ni då rulla iväg tillsammans.

Man behöver alltså inte anmäla sig tillsammans eller se till att anmäla sig med sin grupp utan man grupperar sig på plats när man väljer att kliva in i startfållan.

Det enda du behöver hålla reda på är mellan vilka tider just din färdväg startar. Längst upp på sidan hittar du vilka starttider som gäller för just din färdväg.