Starttider

Kl. 06:30 – 07:40

16 mil – Siljan och Orsasjön

Följ skyltning: Grön 16

Kl. 07:40-08:00

7 mil – Orsasjön

Följ skyltning: Röd 7

Kl. 08:30 – 09:00

12 mil – Siljan

Följ skyltning: Blå 12

Här är Siljan Runt

Vid Idrottsparken på Sollerön (se karta nedanför) har vi centrum för arrangemanget. Här är start och mål för loppet och det är här du hämtar ut din nummerlapp.

Parkering

Det finns begränsat med parkerings­platser så försök minimera antalet bilar vid start- och målområdet. Respektera och följ skyltning och parkeringsvakters anvisningar på hela Sollerön. Detta för att få bästa möjliga flöde och säkerhet för bil-, cykel- och gångtrafik.

OBS! Om du parkerar utan att anvisats plats från parkeringsvakt får du ha med i beräkningen att du måste flytta ditt fordon.

Vi har dessutom en ”drop zone” mellan Sollerö Kyrka och Sockenhuset där bilister kan stanna till och släppa av åkare som cyklar sista biten till starten.

Husbil för övernattning

Om du planerar att ta husbil till Sollerön för att övernatta i anslutning till loppet måste du ha ett parkeringsbevis väl synligt i din framruta när du anländer.

Detta obligatoriska parkeringsbevis erhåller du genom att senast 25 maj anmäla till info@siljanrunt.se att du kommer med husbil för övernattning. Du får då ett parkeringsbevis per e-post vilket ska skrivas ut och placeras väl synligt i din husbils framruta.

Vi har begränsad möjlighet att ta emot husbilar för övernattning så det är först till kvarn som gäller.

Följande förhållningsregler för husbil gäller:

  • Du kan anlända från fredag 31 maj kl. 15:00.
  • Följ parkeringsvakters anvisningar.
  • Vi har ingen möjlighet att erbjuda el, vatten, kök eller tömning av latrin vilket vi önskar att ni respekterar och önskar ni camping med servicemöjligheter hänvisar vi till professionella campinganläggningar i området.

Nummerlappar

Nummerlappsutdelningen där du hämtar ut din nummerlapp är öppen följande tider:

Fredag 31 maj kl. 16:00 – 22:00
Lördag 1 juni kl. 05:30 – 09:00

För att hämta ut din nummerlapp ska du uppge ditt namn eller ordernummer.

Nummerlappen ska placeras på ryggen då den har ett chip för tidtagning.

Starten

Starten är på samma ställe som målet vid Idrottsparken Sollerön.

Vi kör med en rullande individuell start där man köar i fållor fram till startlinjen.

Följ skyltning och funktionärers anvisningar när du kommer till start.

Ju snabbare du åker desto tidigare i ditt tidsspann för start rekommenderar vi att du startar. Du hittar de olika starttiderna för respektive färdväg längst upp på denna sida.

Tidtagning

Tidtagning sker med hjälp av chip i din nummerlapp. Tiden mäts vid start, de depåer du passerar och vid målgång. Dina anhöriga kan därmed följa dig under din resa.