• För användande av liggcyklar eller trehjulingar kan dispens ges men då måste du kontakta info@siljanrunt.se i god tid före anmälan.
  • Inga tempostyren, triathlon- eller extrabågar är tillåtna. Heltäckta hjul är inte tillåtna.
  • HPV:s, enhjulingar, rollers, barnsits, cykelkärra och motordrivna cyklar är inte tillåtna.
  • Tandemcykel är tillåten så länge båda cyklisterna har anmält sig till loppet.
  • Hänsyn måste tas till övriga medtrafikanter. Siljan runt är ett motionslopp och inget tävlingslopp.
  • Nedskräpning är förbjuden enligt svensk lag. Släng inte skräp längs banan utan ta det med dig till närmaste kontroll.
  • För allas trevnad urinerar man på avsedd plats och inte på privat tomtmark.
  • Om loppet på grund av extra ordinära omständigheter (force majeur) måste ställas in, återbetalar arrangören 50% av anmälningsavgiften och förbehåller sig rätten att behålla 50% av anmälningsavgiften.