Jag är anmäld - vad händer nu?

På denna hemsida ska du kunna hitta all info du behöver för att kunna planera ditt lopp. I mitten på maj skickas mejl och sms ut till dig där du får ditt startnummer och länk till PM. Startnumret behöver du för att kunna hämta ut din nummerlapp vid start-/målområdet på Sollerön.

Kan man byta färdväg?

ALTERNATIV 1 – Om det finns startplatser kvar på de olika färdvägarna:

Om du är anmäld och vill byta färdväg loggar du in i anmälningssystemet med dina inloggningsuppgifter för att komma till din användarprofil. Där kan du ändra sträcka. Om du ändrar från kortare sträcka till längre får du en faktura på anmälningsavgiftens mellanskillnad, men byter du från längre till kortare sträcka får du tyvärr inte tillbaka någon mellanskillnad.

ALTERNATIV 2 – Om loppet är fulltecknat:

Om loppet är fulltecknat kan du inte ändra från kortare till längre sträcka, men du kan ändra från längre till kortare sträcka. Du får dock tyvärr inte tillbaka mellanskillnaden i anmälningsavgiften. Ändra med hjälp av dina inloggningsuppgifter i anmälningssystemet eller mejl info@siljanrunt.se.

Hur gör jag för att sälja/överlåta min startplats?

Hur du gör för att överlåta din startplats till någon annan kan du läsa här.

Jag har köpt/övertagit en startplats från en vän eller via www.startplatser.se - hur gör jag nu?

Om du tagit över en startplats från någon som redan är anmäld måste du få en transferkod för att kunna registrera dig i anmälan.

Hur du gör efter att du fått din transferplats kan du läsa här.

Vilka viktiga datum/brytpunkter bör jag tänka på?

Här kan du läsa om viktiga datum för ändring av färdväg och övertagande av plats som är viktiga att notera.

Hur byter jag namn på anmälan?

Om du ska ändra enklare stavfel kan du gå in i din användarprofil på anmälningssidan och ändra till stavfel etc.

Om det rör sig om övertagande av startplats ska du agera enligt beskrivning här.

Hur fungerar starten?

Siljan runt erbjuder rullande start där man köar genom fållor fram till starten. Ingen exakt starttid delas ut, utan det är upp till var och en när man vill starta. Vilka starttider som gäller kan du läsa under sidan ”Inför loppet”.

Startnummer - var hittar jag det?

Startnummer tilldelas i närmare anslutning till loppet och information om startnummer skickas ut via mejl och sms. Startnumret behöver du för att kunna hämta ut din nummerlapp.

Fulltecknat lopp - vad menas med det?

Då Siljan Runt har ett tak på 5.000 cyklister lägger vi ut information allt eftersom de olika färdvägarna blir fullbokade.

Står det att loppet är fulltecknat så har alla 5.000 cyklister bokats upp.

Önskar du då försöka hitta en startplats kan du leta på t.ex. www.startplatser.se eller www.blocket.se.

Information om hur du går tillväga om du köpt/övertagit plats från någon hittar du här.

Jag har blivit sjuk eller skadat mig och kan inte starta - hur gör jag?

Har du tecknat Folksams försäkring Startklar kan du kontakta Folksam eller så kan du via t.ex. www.startplatser.se försöka sälja din start.

Du kan läsa om viktiga brytdatum och extra administrationsavgifter här.