Siljan Runt kan erbjuda fem snabbgrupper i färdväg 16 mil som startar före ordinarie start.

Förutsättningar för att anmäla en snabbgrupp:

  • 30 åkare måste ingå i en snabbgrupp
  • Gruppen cyklar 16 mil under 4 timmar
  • En ansvarig lagledare ska utses och för att gruppen ska få starta som snabbgrupp är det obligatorisk närvaro för gruppledaren på informationsträff kl. 06:25 den 2 juni 2018
  • En anmälningsavgift för snabbgruppen om 2.000 kr tillkommer för kostnad av MC som leder gruppen längs banan

OBSERVERA OCH RESPEKTERA:

Det går INTE att anmäla en snabbgrupp på plats 1-2 juni utöver de fem grupper som presenteras här på hemsidan!

Om din grupp uppfyller kraven under regler kan ni anmäla intresse för snabbgrupp genom att mejla info@siljanrunt.se.

Därefter erhåller ni en gruppkod som kan användas 30 gånger och som måste anges vid anmälan som ska genomföras senast 15 februari 2018.

16 februari 2018 gör Siljan Runt en avstämning för att kontrollera att alla 30 platser i snabbgruppen tillsatts.

Siljan Runt sänder då en faktura till gruppledaren om gruppavgiften om 2.000 kr samt för ev. platser som inte fyllts upp till 30 platser. Om gruppledare då väljer att avsäga sig gruppen som inte fyllts går platsen vidare till nästa gäng som vill ha en snabbgrupp.

Antal anmälda snabbgrupper 16 december 2018:

  1. Masklungan
  2. Team Turbo Uppsala
  3. VAKANT
  4. VAKANT
  5. VAKANT