Siljan Runt kan erbjuda fem snabbgrupper i färdväg 16 mil som startar före ordinarie start.

Förutsättningar för att anmäla och delta i en snabbgrupp:

 • Minst 25 och max 30 åkare ska ingå i en snabbgrupp.
 • Gruppen cyklar 16 mil under 4 timmar.
 • En ansvarig lagledare ska utses och för att gruppen ska få starta som snabbgrupp är det obligatorisk närvaro för gruppledaren att delta på informationsträff 15 minuter innan första start.
 • En anmälningsavgift för snabbgruppen om 2.000 kr tillkommer för kostnad av MC som leder gruppen längs banan. Detta fordon har INTE några befogenheter att stoppa trafik utan ska fungera som förvarning till andra trafikanter och vägvakter längs banan.
 • Snabbgruppen SKA visa hänsyn mot samtliga medtrafikanter – såväl cyklister som deltar i vårt lopp som övrig trafik längs vägarna.
 • Funktionärers och flaggvakters anvisningar ska följas.
 • Nedskräpning är förbjuden enligt svensk lag och därmed ska skräp slängas vid avsedd plats vid depåer eller vid särskilda skräpzoner. För allas trevnad urinerar man dessutom på avsedd plats och avskiljt och inte på privat tomtmark eller i folksamlingar.
 • Inga egna följebilar är tillåtna – vare sig privata eller från företag.
 • Ingen langning, draghjälp eller pace från motorfordon är tillåten.
 • Ordinarie trafikregler är gällande under loppet – även för snabbgrupper. Lagar,  förordningar och arrangörens regler SKA efterlevas längs banan då detta är ett motionslopp på cykel och ingen regelrätt cykeltävling. Arrangören friskriver sig allt ansvar om åkare bryter mot dessa trafikregler och förbehåller sig rätten att stoppa och avbryta en snabbgrupp längs banan om ovan nämnda förhållningsorder bryts.

Uppfyller ni ovan nämnda förutsättningar är ni varmt välkommen med er anmälan till en snabbgrupp.

Om din grupp uppfyller kraven under regler kan ni anmäla intresse för snabbgrupp genom att mejla info@siljanrunt.se.

Ni erhåller då ett formulär för att ange vilka de 25-30 åkarna är som ska ingå i snabbgruppen. Här markerar ni vilka som redan är anmälda till loppet.

När Siljan Runt fått tillbaka ovan nämnda formulär med alla uppgifter sänder Siljan Runt en faktura till gruppledaren om gruppavgiften om 2.000 kr samt anmälningsavgift för de åkare som ev. inte fyllts upp till minst 25 platser (t.ex. är man 23 stycken som vill ha en snabbgrupp får man betala för 2 extra platser för att fylla gruppen).

När fakturan är betald är snabbgruppen säkrad.

OBS! Är loppet fulltecknat ska åkare redan vara anmälda för att kunna köra i en snabbgrupp.

Antal anmälda snabbgrupper:

 1. Vakant
 2. Vakant
 3. Vakant
 4. Vakant
 5. Vakant