Anmälan till snabbgrupp 2018 är härmed stängd.

Siljan Runt kan erbjuda fem snabbgrupper i färdväg 16 mil som startar före ordinarie start.

Förutsättningar för att anmäla en snabbgrupp:

  • 30 åkare måste ingå i en snabbgrupp
  • Gruppen cyklar 16 mil under 4 timmar
  • En ansvarig lagledare ska utses och för att gruppen ska få starta som snabbgrupp är det obligatorisk närvaro för gruppledaren på informationsträff kl. 06:25 den 2 juni 2018
  • En anmälningsavgift för snabbgruppen om 2.000 kr tillkommer för kostnad av MC som leder gruppen längs banan

OBSERVERA OCH RESPEKTERA:

Det går INTE att anmäla en snabbgrupp på plats 1-2 juni utöver de fem grupper som presenteras här på hemsidan!

Anmälan till snabbgrupp är härmed stängd.

Om din grupp uppfyller kraven under regler kan ni anmäla intresse för snabbgrupp genom att mejla info@siljanrunt.se.

Ni erhåller då ett formulär för att ange vilka de 30 åkarna är som ska ingå i snabbgruppen. Här markerar ni vilka som redan är anmälda till loppet.

När Siljan Runt fått tillbaka ovan nämnda formulär med alla uppgifter sänder Siljan Runt en faktura till gruppledaren om gruppavgiften om 2.000 kr samt anmälningsavgift för de åkare som ev. inte fyllts upp till 30 platser (t.ex. är man 23 stycken som vill ha en snabbgrupp får man betala för 7 extra platser för att fylla gruppen).

När fakturan är betald är snabbgruppen säkrad.

OBS! Är loppet fulltecknat ska åkare redan vara anmälda för att kunna köra i en snabbgrupp.

Antal anmälda snabbgrupper 29 maj 2018:

  1. Masklungan
  2. Team Turbo Uppsala
  3. Team New Safe