Här är Siljan Runt

Vid Idrottsparken på Sollerön (se karta nedanför) har vi centrum för arrangemanget. Här är start och mål för loppet, nummerlappsutdelning, matservering för de som förbeställt mat och vi har viss försäljning och utställare på plats.

Parkering

Det finns begränsat med parkeringsplatser så försök minimera antalet bilar vid start- och målområdet. Respektera och följ skyltning och parkeringsvakters anvisningar på hela Sollerön. Detta för att få bästa möjliga flöde och säkerhet för bil-, cykel- och gångtrafik.

Nytt för i år är att vi har en ”drop zone” mellan Sollerö Kyrka och Sockenhuset där bilister kan stanna till och släppa av åkare som cyklar sista biten till starten.

Nummerlappar och chip

Nummerlapp med inbyggt chip och märkning för din cykel hämtas ut fredag 1 juni kl. 16-22 eller lördag 2 juni från kl. 05.30 vid start- och målområdet.

För att hämta ut din nummerlapp ska du uppge ditt startnummer. Detta hittar du t.ex. i deltagarlistan. Om inte ditt namn står på nummerlappen kan det hända att du köpt en start av någon efter att nummerlapparna sprintats av arrangörer. Kontrollera då att rätt startnummer har rätt namn i deltagarlistan eller meddela detta i nummerlappsutdelningen så kan funktionärer där hjälpa dig tillrätta och kontrollera detta.

Det är av största vikt att rätt namn hör till rätt startnummer i anmälningssystemet då det är en säkerhetsrisk att cykla under fel namn.

På baksidan av din nummerlapp ska du ange namn och telefonnummer till anhörig samt ev. sjukdom.

Nummerlappen med inbyggt chip ska sitta på ryggen och cykelmärkningen ska sitta under sadelstolpen eller på ramen.

Starten

På Siljan Runt kör vi med rullande start. Det innebär att man köar genom fållor fram till starten som sker fortlöpande inom aktuell färdvägs startintervall.

Det innebär att du inte tilldelas någon starttid vid anmälan utan ser till att du kliver in i fållan inom rätt klockslag beroende på om du ska cykla 7, 12 eller 16 mil.

Längst ner på sidan hittar du vilka starttider som gäller för just din färdväg.

Starttider

Kl. 07:00-08:10

16 mil – Siljan och Orsasjön

Följ skyltning: Grön 16

Kl. 08:10 – 08:25

7 mil – Orsasjön

Följ skyltning: Röd 7

Kl. 09:00 – 09:30

12 mil – Siljan

Följ skyltning: Blå 12