Start och mål

Samtliga cyklister startar och går i mål vid Idrottsparken på Sollerön. (Se kartan.)

Parkering

Det finns begränsat med parkeringsplatser så försök minimera antalet bilar vid start- och målområdet. Respektera och följ skyltning och parkeringsvakters anvisningar på hela Sollerön. Detta för att få bästa möjliga flöde och säkerhet för bil-, cykel- och gångtrafik.

Nummerlappar och chip

Nummerlapp, cykelmärkning och chip hämtas ut fredag 1 juni kl. 16-22 eller lördag 2 juni från kl. 05.30 vid start- och målområdet. Uppge startnummer och namn för att hämta ut nummerlapp.

På baksidan av din nummerlapp ska du ange namn och telefonnummer till anhörig samt ev. sjukdom.

Nummerlappen med inbyggt chip ska sitta på ryggen och cykelmärkningen ska sitta under sadelstolpen eller på ramen.

Starten

På Siljan Runt kör vi med rullande start. Det innebär att man köar genom fållor fram till starten som sker fortlöpande inom aktuell färdvägs startintervall.

Det innebär att du inte tilldelas någon starttid vid anmälan utan ser till att du kliver in i fållan inom rätt klockslag beroende på om du ska cykla 7, 12 eller 16 mil.

Tider för startintervallerna ser du nedan.

Starttider

Kl. 07:00-08:10

16 mil – Siljan och Orsasjön

Följ skyltning: Grön 16

Kl. 08:10 – 08:25

7 mil – Orsasjön

Följ skyltning: Röd 7

Kl. 09:00 – 09:30

12 mil – Siljan

Följ skyltning: Blå 12